10 reasons why to go to study abroad / 10 duvodu proc jit studovat do zahranici

(česká verze níže)
→ New school semester is here. Some of you might be going to make a decision if you will go to study abroad or not. That´s why I decided to make this list with 10 points. It is based my own experience. I´m going back to Paris for few days next week. So I thought this would be a good thing to share.

1. The adventure
To deal with all the papers, find a housing, pack everything and let´s go to the airport. I have never felt so much adrenaline like when I was sitting in a plane to Paris with all my stuff and was not sure, if I will have a place to stay.

2. You will explore and travel
Related to point one. You will find many new amazing places, you would never see. You will explore new cuisine, local habits, traditions and different mentality of people.

3. New friends
There are always strong friendships between people, who came alone to a different country. You will need to meet new people to have someone to hang out with. Your friends will become your little international family there. Afterwards, you will be probably invited to many new destinations and have friends for the rest of your life.

4. You will learn to depend just on yourself
You will learn to take care of yourself. If you get lost, you have to find the way on your own. You will find out that the food doesn´t magically appear in your fridge as you might have been used to while living with your parents. The food is not gonna cook itself, your clothes are not gonna wash themselves and your apartment is not tidy if you don´t clean it. Really, I swear!

5. You will get to know yourself
This is also important. You will find out how you react in different situations and if you´re able to depend on yourself. You will probably realize many things about your life and make an order in your head. You will find out, what do you want from life or at least what you don´t want.

6. Education and experience
You will learn new things in the school. You will see how the foreign educational system works and how it´s different from your country. You might get the opportunity to also do some internship. That´s the best experience you can get. In the case it would not be so useful, you can at least improve your CV.

7. You will learn a foreign language
If English is not your original language, you will improve it, because you will have no other chance than to speak to people. And if you´re good and trying hard, you can also learn the language of the country you are visiting. If again, it´s not English speaking country.

8. You will be more relaxed
In the beginning it will be stressful. But with time you will realize there is no point to stress yourself. You will find out that you always find a solution for every situation. The train left in front of your face? There will be another one. You got lost? Someone will always give you an advice. You didn´t pass some exam? There will be a new chance. Nothing can mess with you anymore.

9. The end of stereotype
Your life will be upside down. You will have a new regime at a new place. For sure you will not be bored. There is always something to do and someone to hang out with. You might also find a new love. You will discover all the cultural differences with your new boyfriend/girlfriend.

10. You will miss your home
You might think it´s not gonna happen, but it probably will. The only thing you want will be your mum´s food and to hang out with your family and old friends. And if this doesn´t happen, you have no reason to go back.

Is there anything more you would like to add from your own experience or ask? :)


→ Nový školní rok je tady. Někteří z vás se určitě budou rozhodovat, zda vycestovat do zahraničí, nebo ne. Proto jsem se rozhodla připravit seznam bodů, proč jít studovat do zahraničí. Čerpala jsem ze svojí zkušenosti. Navíc se příští týden chystám znovu do Paříže, takže mě napadlo něco sepsat k tomuto tématu.

1. Zažijete dobrodružství
Vyřídit všechny papíry, najít bydlení, všechno sbalit, naložit a hurá na letiště. V životě jsem snad nezažila tolik adrenalinu, než když sem nasedala se všemi svými věcmi do letadla směr Paříž a ani nevěděla, zda budu mít kde bydlet.

2. Budete cestovat a objevovat
To souvisí s bodem 1. Objevíte spoustu nových míst, které byste jinak neviděli. Objevíte taky novou zahraniční kuchyni, zvyky, tradice tamní země a odlišnou mentalitu lidí.

3. Poznáte nové přátele
Nikde nevznikají vřelejší přátelství, než mezi skupinou lidí, kteří přijeli někam sami. Budete mít potřebu najít kamarády, aby jste měli s kým podnikat věci. Pak se z vás stane taková malá mezinárodní rodinka. Tito lidé vám přirostou k srdci. Pravděpodobně z toho vytěžíte spoustu pozvání na nová místa a přátele na celý život.

4. Osamostatníte se
Zvyknete si spoléhat jen sami na sebe. Když se někde ztratíte, musíte se zase najít. V ledničce se vám jídlo samo zázračně neobjeví, jako se často stává, když žije člověk s rodiči. A taky se samo neuvaří, ani nenandá na talíř. Byt se sám neuklidí a prádlo nevypere. Fakt!

5. Poznáte sami sebe
I toto poznání je důležité. Zjistíte, jak reagujete v různých situacích a zda se o sebe dokážete postarat. Pravděpodobně si srovnáte aspoň trochu v hlavě, co chcete od života, nebo aspoň, co určitě nechcete.

6. Získáte zkušenosti a vzdělání
V nové škole se dozvíte spoustu nových věcí. Zjistíte, jak to funguje v jiných státech. Třeba se dostanete i na nějakou stáž a takové zkušenosti jsou k nezaplacení. A když by vám to zas tolik nedalo, aspoň si vylepšíte svoje CV.

 7. Naučíte se cizí jazyk
Nebudete mít jinou možnost, než se prostě nějak domluvit. Člověk se pak učí hodně rychle, protože mu nic jiného nezbývá. Zdokonalíte si angličtinu a když budete hodně dobří a bude šance, třeba se přiučíte i místnímu jazyku. Pokud tedy samozřejmě nejedete do anglicky mluvící země.

8. Budete víc v klidu
Jistě, ze začátku to bude spousta stresu. Ale časem si uvědomíte, že vlastně o nic nejde. Zjistíte, že si dokážete poradit a že všechno se vždycky nějak vyřeší. Ujel vám vlak? Přijede další. Ztratili jste se? Nakonec vám vždy někdo poradí. Neudělali jste zkoušku? Bude další šance. Už vás žádná kravina nerozhází!

9. Konec stereotypu
Váš život se obrátí vzhůru nohama. Budete mít jiný režim na jiném místě. A nudit se určitě nebudete. Na novém místě bude spousta podnětů. A třeba potkáte i novou lásku. S novým partnerem poznáte i spoustu kulturních rozdílů.

10. Bude vám chybět domov
Pokud si myslíte, že ne, pravděpodobně se stejně přesvědčíte o opaku. Vaším největším snem v zahraničí bude jídlo od vaší maminky. Budete toužit po jednom dni s rodinou či starými přáteli. A pokud se tak skutečně nestane, už nemáte důvod se vracet.

Je něco, co byste chtěli přidat z vlastní zkušenosti, nebo se ještě na něco zeptat? :)

Follow CITC: FACEBOOK / INSTAGRAM / BLOGLOVIN / TWITTER

Labels: